WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

Statut

Statut WFOŚiGW w Łodzi

W dniu 20 czerwca 2017 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął Statut Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Dokument ten określa przedmiot i zakres działalności Funduszu, którego celem jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przedstawia wewnętrzną organizację definiującą kompetencje Rady Nadzorczej oraz Zarządu.

 Do pobrania: